خانه / سقط جنین / ۵دلایلی که باعث سقط جنین ونازایی میشود/۲۰۱۹

۵دلایلی که باعث سقط جنین ونازایی میشود/۲۰۱۹

سقط جنین ونازایی:یک مطالعه ی منتشر شده در سال ۲۰۱۸ در مجله ی بین المللی زنان و زایمان نشان می دهد که نتایج IVF بعد از سقط به خصوص در صورتی که دو یا چند روش جراحی استفاده شده باشد بدتر است. محققان نشان دادند که اندومتر که غشای پوشاننده ی رحم است، نازکتر است، که لانه گزینی جنین را دشوار می سازد، و نرخ سقط جنین ۱۸ درصد در مقایسه با ۱۰ درصد در بین زنانی است که خاتمه ی حاملگی نداشته اند.

۵دلایلی که باعث سقط جنین ونازایی میشود/۲۰۱۹

لانه گزینی بد جنین

زمانی که تخمک توسط اسپرم بارور شد این مجموعه سلولها شروع به مهاجرت می کنند. از لوله فالوپ شروع می شود و مسیر نهایی به رحم ختم می شود. از آن جا به بعد، جنین، در بدن مادر آینده اش قرار می گیرد.

عدم مطابقت کروموزمها

سقط  جنین ونازایی

اگر در زمان جور شدن کروموزومها خطا یا اشتباهی رخ دهد، امکان سقط جنین بالا می رود. علاوه بر این خطر عدم تطابق دو فرد را هم اضافه کنید. با این سناریوی ناخوشایند امکان آن هست که بارداری به طور موفقیت آمیز به سرانجام نرسد. حالا اگر بارداری روند خود را به طور کامل طی کند کودک ممکن است دچار بیماریهای وراثتی شود.

بارداری خارج رحمی

گاهی تخمک بارور شده نمی تواند به محل صحیح خود برای لانه گزینی برسد. در این موارد، بارداری نابه جا یا خارج رحمی رخ می دهد. زمانی این مشکل ایجاد می شود که لانه گزینی در جایی به غیر از رحم انجام شود. در بیشتر موارد لانه گزینی در لوله فالوپ  اتفاق می افتد. به همین دلیل، سقط جنین ناخواسته یا خود به خودی   در ۶ هفته اول بارداری رخ می دهد.

بررسی مقالات یافته های قبلا گزارش شده را تایید می کند. نخست، جز در مواردی که عفونت از عوارض سقط القا شده است، هیچ شواهدی از ارتباط بین سقط القا شده و ناباروری ثانویه یا حاملگی نابجا وجود ندارد. دوم، خطر سقط در سه ماهه ی دوم، زایمان پیش از موعد، و وزن کم به هنگام تولد در زنانی که اولین حاملگی آن ها با آسپیراسیون خلا خاتمه داده شده بیشتر از زنانی که اولین حاملگی را تجربه می کنند یا زنانی که دومین حاملگی را تجربه می کنند .

و اولین حاملگی آن ها تا تِرم بوده بیشتر نیست. با این حال، خطر داشتن زایمان پیش از موعد یا نوزاد با وزن کم به هنگام تولد در بین زنانی که اولین حاملگی آن ها با سقط القا شده خاتمه داده شده است به هنگام مقایسه با زنانی که در حاملگی دوم هستند.

نسبت مقایسه با زنانی که در اولین حاملگی هستند تمایل به اندکی افزایش دارد (اما معنی دار نیست). این مساله نشان می دهد که سقط القا شده زن را در برابر خطر شناخته شده ی وزن کم تولد در اولین فرزند حفاظت نمی کند.

در نهایت، زنانی که بارداری آن ها با اتساع و تخلیه پایان داده شده ممکن است افزایش خطر زایمان پیش از موعد و وزن کم نوزاد به هنگام تولد داشته باشند. مقالات بسیاری کمی درباره ی تاثیر روش های القا و سقط مکرر روی تولیدمثل آینده منتشر شده اند.

و نمی توان هیچ نتیجه گیری در این باره انجام داد. نتیجه این که جز در موارد ارتباط بین حاملگی های بعد از روش های اتساع و تخلیه و زایمان پیش از موعد و وزن کم نوزاد به هنگام تولد، هیچ افزایش خطر معنی دار مشکلات سلامت تولیدمثلی بعد از سقط القا شده مشاهده نشده است.

جز زمانی که عفونت سقط القا شده را پیچیده تر می سازد، هیچ شواهدی از ارتباط سقط با ناباروری ثانویه یا حاملگی نابجا وجود ندارد. خطر سقط خود به خود در سه ماهه ی دوم، زایمان پیش از موعد، و وزن کم به هنگام تولد در اولین حاملگی تِرم بعدی بالاتر نیست.

سقط جنین های انجام شده بعد از سه ماهه ی اول احتمالا باعث ایجاد عوارض می شوند زیرا روش های بیشتری دخیل هستند. اسکورفیلد می گوید، اگر حاملگی ناخواسته ای داشتید که تمایل به خاتمه ی آن داشتید، آن را زودتر و تا زمانی که دیر نشده انجام دهید. هر چه زودتر حاملگی را خاتمه دهید، ایمن تر است.

در بیشتر موارد، زنان می دانند که عوارضی تجربه خواهند کرد، اگرچه برخی موارد اسکار ممکن است تا زمانی که مشکل ایجاد نکرده اند آشکار نشوند. اگر متخصص باروری به تشکیل اسکار یا بسته شدن لوله شک داشته باشد، هیستروسکوپی (اندوسکوپی رحم) یا هیستروسالپینگوگرام (اشعه ی ایکس اختصاصی که HSG نامیده می شود) می تواند تشخیص را تایید نماید. جراحی برای خارج کردن بافت اسکار و باز کردن لوله ها را می توان امتحان کرد، اما همیشه موفق نیست و در برخی زنان نیاز به IVF یا رحم اجاره ای خواهد بود.

تیلور می گوید، با این حال، دلایل بسیاری برای باروری سخت یک زن وجود دارد و سقط قبلی فقط یکی از کم احتمال ترین آن ها است. سن مهم ترین عامل تاثیر گذار بر باروری زنان است، به طوری که کسی که به طور تصادفی در دهه ی ۲۰ زندگی حامله شده ممکن است در اواسط دهه ی ۳۰ مشکل در باروری داشته باشد، اگرچه برنامه ی تخمک گذاری خود را دنبال کند.

برخی مطالعات ارتباط بالقوه ی بین سقط جنین قبلی و عوارض باروری آینده را بررسی کرده و نتایج متناقضی به دست آوردند. بررسی ۱۰ مطالعه روی سقط جنین با آسپیراسیون خلا در سه ماهه ی اول که روش جراحی استاندارد است نشان داد که ارتباطی بین سقط جنین، تولد پره تِرم، یا وزن کم به هنگام تولد وجود ندارد. با این حال، متاآنالیز ۳۷ مطالعه نتیجه گرفت زنانی که سقط داشته اند احتمال زایمان پیش از موعد و داشتن کودک با وزن تولد کم در آن ها بیشتر است و احتمال با افزایش تعداد سقط بیشتر می شود.

اسکورفیلد می گوید، نتیجه گیری از مطالعات دشوار است زیرا بسیاری از آن ها سایر عوامل را که منجر به نتایج ضعیف می گردند کنترل نمی کنند. صرف نظر از این موضوع، او اضافه می کند که زایمان پره تِرم و وزن تولد را می توان در طول حاملگی مانیتور نمود. با مراقبت خوب، معمولا این زنان و کودکانشان خوب هستند

ماهونی در سه ماه اول تلاش باردار شد، اما فقط بعد از سپری شدن سه ماهه ی اول بود که متقاعد شد سقط قبلی او بر توانایی حمل کودک تاثیر ندارد. او بعد از یک پسر، در انتظار یک فرزند دختر است که در اولین تلاش در دو سال قبل حامله شد. آن ها هر دو ۱۰ روز بعد از تاریخ مشخص شده به دنیا آمدند و وزن بیش از ۹ پوند داشتند.

سقط  جنین ونازایی

در کانادا، سقط های دارویی که نامی برای مواردی است که از دارو استفاده می کنند را فقط ی توان تا هفته ی نهم حاملگی انجام داد، و روش های جراحی وابسته به مرحله ی حاملگی هستند.

سقط جنین از زایمان ایمن تر است، اما عوارضی همچون عفونت و باقی ماندن بقایای حاملگی در حدود دو درصد از موارد رخ می دهند.

کارول اسکورفیلد، مدیر بخش دارویی در کلینیک سلامت زنان که سقط جنین در Winnipeg را ارائه می کند می گوید “عوارضی که تاثیر قابل توجه داشته باشند بسیار نادر هستند”.

بقایای حاملگی بسیار اندک باقیمانده که باعث خونریزی به مدت یک ماه به جای یک هفته شوند بعید نیستند، اما زمانی که صحبت از باروری شود اهمیتی ندارند.

اگر چه در برخی موارد، عفونت می توان به رحم آسیب زده و به لوله های فالوپ برسد و آن ها را مسدود کند.

در موارد بسیار نادر، جراحی ممکن است باعث آسیب به رحم یا دهانه ی رحم شده و باعث ایجاد اسکار شود، اما در بیشتر ایجاد اسکار بسیار اندک است و مشکلی روی باروری آینده ایجاد نمی کند.

 

بعد از سقط جنین، این کارها را انجام ندهید:سقط جنین ونازایی

برخی از خانم ها هستند که با سقط جنین مواجه می شوند. این موضوع بدین معنی است که آن ها بچه ای که در شکم شان قرار بود رشد کند را از دست می دهند. چنین شرایطی می تواند برای افراد ازاردهنده و نا امید کننده باشد. بعد از سقط جنین ممکن است از لحاظ احساسی به هم بریزید. شاید فکر کنید که دیگر نمی توانید باردار شوید. از لحاظ فیزیکی هم ممکن است خسته باشید و در خوابیدن با مشکل مواجه شوید. شاید هنوز با درد ناشی از سقط جنین دست و پنجه نرم می کنید.  وقتی می خواهید با چنین شرایطی مقابله کنید روش های منفی زیادی پیش رویتان قرار می گیرد که هیچ کمکی بهتان نمی کند. خوشبختانه کارهای زیادی هست که بعد از سقط جنین می توانید برای بهبود شرایط تان انجام دهید. این توصیه ها می تواند به شما کمک کند از این مرحله دشوار عبور کنید و بتوانید خودتان را برای بارداری های آینده آماده نمایید.

احساس تنهایی کردن:

شاید احساس کنید تنها فردی هستید که چنین شرایطی را تجربه می کنید. اما واقعیت چنین نیست. نباید خودتان را با این احساسات درگیر کنید. واقعیت این است که سقط جنین شایع تر از ان چیزی است که فکرش را می کنید. تخمین های موجود متغیر است اما برخی از متخصصان بر این باورند که ۱۵ الی ۲۰ درصد بارداری ها به سقط جنین ختم می شود. به دنیا آمدن جنین مرده هم در خیلی از افراد رخ می دهد. مشکل اینجاست که ما درباره این موضوع زیاد حرف نمی زنیم. چه ترجیح بدهید از اینترنت استفاده کنید یا اینکه بخواهید از موارد شخصی بهره ببرید، گروه هایی برای افراد مثل شما هستند که به بهبود شرایط تان کمک می کنند.با پیوستن به این گروه ها احساس تنهایی نخواهید داشت.

سرزش کردن خودتان:سقط جنین ونازایی

وقتی بارداری را از دست می دهید سرزنش کردنتان بسیار محتمل است. احساس گناه یک موضوع طبیعی در این شرایط است. چه کسی می تواند از دست دادن فرزندش را به راحتی قبول کند؟ اما این احساس چه کمکی به شما خواهد کرد؟ این شما بودید که باعث سقط جنین شدید؟ نه. شما هیچ کاری از دست تان بر نمی آمد و نمی توانستید نتابج بارداری را تغییر دهید. درک  علل از دست دادن بارداری می تواند کمکتان کند اما حتی اگر علت آن شناخته شده نباشد نباید خودتان را سرزنش کنید. روش هایی هست که به شما کمک می کند احساس گناه بعد از سقط جنین را کنار بگذارید.

به این فکر می کنید که نرمال و طبیعی هستید یا خیر:

هر فردی با غم و اندوه به شیوه خاص و منحصر به فرد خودش رفتار می کند. برخی نیاز دارند با دوستان و اعضای خانواده شان صحبت کنند، برخی از خدمات مختلف بهره می برند و برخی از خاطراتی که دارند استفاده می کنند. خیلی ها هم هستند که دوست دارند خودشان  را تنها  به افراد قابل اعتماد بسپارند  و خاطرات و تجربیات شان را برای خودشان حفظ کنند. برخی از افراد هم هستند که خیلی سریع ناراحت و غمگین می شوند اما این شرایط برای بعضی افراد متفاوت است. به خاطر داشته باشید که همه این ها طبیعی است. محدودیت یا موعد مقرری برای پایان یافتن چنین احساساتی وجود ندارد.

به حرف ها و احساسات منفی گوش می کنید:

از آنجایی که خیلی ها دوست ندارند درباره سقط جنین با دیگران صحبت کنند خیلی ها نمی دانند وقتی می خواهند درباره آن بحث نمایند باید از چه چیزهایی صحبت کنند. در نتیجه آن ها بدون داشتن قصد قبلی، از موارد ازاردهنده حرف می زنند. به خاطر داشته باشید که شما می توانید از حرف ها و احساسات منفی رهایی پیدا کنید. درباره علت های سقط جنین اطلاعاتی به دست آورید و ببینید چه افسانه هایی در این باره وجود دارد.

نیازهای عاطفی و احساسی تان را نادیده می گیرید:سقط جنین ونازایی

احساس کرختی و بی حسی، اولین واکنشی است که به سقط جنین  دارید شاید فکر نکردن به این شرایط راحت تر از آن چیزی که فکر می کنید باشد. ناراحتی و غم و اندوه در چنین شرایطی خسته کننده است. اما به تدریج مجبور می شوید خودتان را با چنین شرایطی وفق دهید. اگر تلاش کنید احساسات تان را نادیده بگیرید با مشکلاتی همچون مشکل خواب و بیماری های فیزیکی مواجه می شوید. به خودتان یادآوری کنید که  هر فردی به گریه کردن و بیان احساساتش نیاز دارد. هر از چندگاهی این فرصت را به خودتان بدهید.  علاوه بر این داشتن احساسات خوب هم کمک تان می کند.

درباره چیزهایی که دیگران می گویند نگران هستید:

اگر می خواهید برای کودک از دست رفته تان مجلس عزارداری بگیرید اصلا چیز بدی نیست. اگر می خواهید کارت های تعطیلات را با نام کودک تان علامت گذاری کنید هم چیز بدی نیست.

اگر می خواهید درباره این موضوع در شبکه های اجتماعی صحبت کنید باز هم  حق انتخاب دارید. اگر احساس می کنید نمی خواهید با کسی در این باره صحبت کنید هم موضوع عادی است. هیچ فردی در زندگی شما نیست که کارهایی که انجام می دهید برایش مهم باشد. پس زیاد به این موضوع فکر نکنید و خودتان را نگران نکنید. هر کاری که فکر می کنید برایتان خوب و درست است را انجام دهید.

سقط  جنین ونازایی

برای رها شدن از شرایط موجود عجله می کنید:سقط جنین ونازایی

همانطور که در قسمت های قبلی مقاله نیز گفتیم هیچ موعد مقرری برای رها شدن از غم و اندوه چنین شرایطی وجود ندارد. اگرچه با گذشت زمان همه چیز بهتر می شود و مقابله با این غم ساده تر می گردد اما مسیری که قرار است طی کنید اصلا واضح نیست. شما ممکن است هر روز با این شرایط روبرو شوید.برخی از روزها حالتان بهتر از روزهای دیگر است و گاهی از اوقات احساس می کنید حالتان اصلا خوب نیست. زمانی که چنین شرایطی برایتان رخ می دهد ممکن است احساس کنید همه چیز از اول شروع شده است. از دست خودتان خسته نشوید. به حرکت کردن ادامه دهید و به خاطر بسپارید که گذشت زمان همه چیز را حل می کند.

این شرایط را به عنوان راز در درون خودتان نگه می دارید:سقط جنین ونازایی

برای بیشتر خانم ها زمانی که اتفاق سخت و ناگواری همچون سقط جنین رخ می دهد پنهان کردن شرایط موجود دشوار خواهد بود. برخی ها هستند که دوست دارند اتفاقاتی که برایشان رخ داده را با دوستان و همکارانشان در میان بگذارند.

اما خیلی ها هم چنین نیستند و دوست ندارند درباره مشکلات و رویدادهای زندگیشان با کسی صحبت کنند. حتی اگر نخواهید همه جزییات غم و اندوه تان را با کسی در میان بگذارید باز هم  بیان آن برای برخی از افراد می تواند سبک تان کند.  گاهی از اوقات بیان جمله های ساده می تواند به اعضای خانواده و دوستان تان کمک کند نحوه برخورد با شرایطی که در آن گیر افتاده اید را درک نمایند. در این شرایط متوجه خواهید شد که منابع حمایتی زیادی را نادیده گرفته اید. بهتر است از اعضای خانواده کمک بگیرید.

نیازهای فیزیکی تان را نادیده می گیرید:

بعد از سقط جنین، ممکن است بیش از حد به احساسات تان توجه کنید و موضوع مهمی همچون ریکاوری فیزیکی را فراموش نمایید.  بلافاصله بعد از سقط جنین، تغییرات فیزیکی زیادی در بدن تان رخ می دهد که مجبور می شوید با آن ها دست و پنجه نرم کنید. اما حتی بعد از اینکه خونریزی واژینال  متوقف شد باز هم بدن شما نیازهایی خواهد داشت.  با انجام تمرینات ورزشی و سالم نگه داشتن بدن می توانید بهتر از قبل با احساساتی که دارید دست و پنجه نرم کنید. تمرینات ورزشی می تواند سطح اندورفین را افزایش دهد و حس و حالتان را بهبود ببخشد.

از کمک افراد متخصص و حرفه ای استفاده نمی کنید:سقط جنین ونازایی

باید به خودتان زمان بدهید و صبور باشید. بعد از سقط جنین روزهای خوبی هم خواهید داشت اما مشکلاتی هم ممکن است برایتان رخ دهد.

در روزهای بد ممکن است نتوانید حتی از رختخواب تان خارج شوید. به نظر می رسد انرژی انجام هیچ کاری را ندارید و از هیچ چیزی لذت نمی برید. دوست ندارید چیزی بخورید، نمی توانید به راحتی بخوابید و از ملاقات با افراد طفره می روید. ممکن است حتی بخواهید به خودتان اسیب بزنید و به زندگی تان خاتمه دهید. اگر چنین احساساتی داشتید حتما از یک فرد متخصص کمک بگیرید.  این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون غم و اندوه می تواند به افسردگی حادی تبدیل شود. با پزشک تان حرف بزنید. اگر تصمیم داشتید به خودتان یا دیگران اسیب بزنید از اورژانس کمک بگیرید./ وقتی بعد از سقط جنین به کمک نیاز دارید از این موضوع شرمنده نباشید.

درباره‌ی پزشک مشاور

همچنین ببینید

علت لکه بینی های رحمی چیست؟

علت لکه بینی های رحمی چیست؟ شما شیء را در داخل واژن قرار داده اید …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای تماس کلیک کنید